Uprawnienia - PPU Remak-Krak sp z o.o.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Uprawnienia

Firma posiada uprawnienia nadane przez :
Urząd Dozoru Technicznego  
nr UC-12-74-E/1-11
uprawniające do wytwarzania elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych
nr UC-12-74-W/1-11
uprawniające do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów żrących , trujących i ciekłych zapalnych.
nr UC-12-74-P/1-11
uprawniające do modernizacji kotłów parowych i wodnych , rurociągów parowych i zbiorników ciśnieniowych.
nr UC-12-74-N/2-11
uprawniające do wykonywania napraw kotłów  parowych i wodnych, rurociągów parowych  i zbiorników ciśnieniowych.

TÜV SUD  Certyfikat - nr 908/IS/2012/6000010867 spełnienia przez firmę wymagań jakościowych dotyczących spawania wg normy DIN EN ISO 3834-2
dopuszczenie do produkcji i kontroli wg przepisów  AD 2000-Merkblatt HP 0.

      Wysokie standardy jakościowe zapewnia między innymi wdrożony system zarządzania który
spełnia wymagania normy ISO 9001:2008 , co potwierdza stosowny Certyfikat nr 0198 100 00928
wydany przez TÜV Rheinland .
      Obecnie firma wdraża Systemy Zarządzania
Środowiskiem oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm PN-EN 14001:2004 i BS-OHSAS18001.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego